تالار زبانشناس

How was your trip up to Washington this weekend?

چرا up بکار رفته؟ کاربردش چیه

======================
این تاپیک مربوط به درس «مکالمه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»، فصل «سفر به واشنگتن»)

1 Likes

وقتی شخصی از جنوب به سمت واشنگتن میره از up استفاده میکنن. یجورایی جهت رو تو نقشه نشون میده یعنی به سمت بالا میره. من این برداشت رو دارم. بود و نبودش زیاد فرقی در معنی جمله ایجاد نمیکنه.

4 Likes