تالار زبانشناس

They were off کلمه آنها به چه کسی بر میگرده و سوال آخر آیا آف معنی خاموش شدن میده

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes