تالار زبانشناس

داستان کوتاه

ترجمه once upon a time and what a mess چیه

سلام
یکی بود یکی نبود. یا روزی روزگاری
What a mess هم فک کنم میشه چه دردسری یا چه شلم شوربایی چیزی تو این مایه ها

4 Likes