تالار زبانشناس

سوال برای درک مطلب

سلام
من سه هفته است که از این نرم افزار مداوم استفاده کردم، بنظرم یادگیری از طریق داستان خیلی جذابه و کسل کننده نیست، برای بهتر شدن دو نکته دارم:
داستان های کوتاه و بلند بصورت هدفمند باشند و انتهای هر داستان یک نکته گرامری هم برای یادگیری یا یادآوری داشته باشد.
دوم اینکه برای خودم خیلی مهمه درک مطلب من از داستانی که خواندم چقدر بوده و طی زمان توانسته ام پیشرفت کنم؟ که این نیازمند پرسش برای هر داستان و یا یک پکیج جدا به عنوان سنجش درک مطلب است.
تشکر

5 Likes

خوبه
ولی به نظرم سیاست زبانشناس اینه که قواعد گرامرو ناخودآگاه یادبگیریم.

4 Likes

سلام سحر خانوم
برای اینکه داستانی تو یادتون بمونه،کافیه که موضوع داستان رو بفمین،این را قبلا به یک دوسته دیگه گفتم.
مثلا شما داستان خرگوش سخاوتمند رو میخونین و خوب بنظرتون داستانش چی بود ؟خرگوش بوده که همه رو دعوت میکرده بخونش و خودش گرفتار میشه دوستانش دعوتش میکنن به خونش از شرر سیاه گوش. خوب داستان رو حول و محور سخاوتمندی میچرخه که خرگوش به خونش دعوت میکرده دوستاش رو.همین نکته کافیه که دیگه شما داستان رو کامل تو ذهنتون بمونه یا شاهزاده هملت یا هیاهویی برای هیچ و … . فقط کافیه موضوع داستان رو بفهمین.اگه متوجه نشدین مراجعه کنین به ترجمه و کامل بخونین تا متوجه داستان بشین،ببینین بیشتر داستان روی چی تاکید داره. بعدشم،زیاد توی بسته ی داستان های کودکانه نمونین و سریع برین به بسته ی قدرت یا … . چون این بسته ها موجب پیشرفت شما میشود و هر درس از این بسته ها را به مدت ۲ هفته یا اگه نشد بیشتر تمرین کنین و تکنیک سایه را پیدا کنه اگه دوست داشتین،بیشتر از دو هفته شد اشکال نداره خودتون سرزنش نکنین چرا یاد نمیگیرم یا من تو حفظیات ظعیفم یا مغزم نمیکشه و … . چون قرار نیست شما چیزی رو حفظ کنین،باید تکرار کنین تا ملکه ی ذهنتون بشه نه بوسیله ی حفظ کردن.
به عنوان مثال:
مثلا هرروز مادر گرامیتون بهتون میگه:دخترم درس بخون،دخترم درس بخون. خوب این کار باعث میشه حرف های مادرتون تو ذهنتون بمونه و هرروز قبل از اینکه مادرتون بگه شما شروع میکنین به درس خوندن،میدونین چرا؟چون مادرتون تکرار کرده،شما هم مثل مادرتون عمل کنین تو انگلیسی هی داستان یا درس های دیگه رو تکرار کنین تا ملکه ی ذهنتون بشه.
موفق باشین

5 Likes