تالار زبانشناس

چگونه کلمات ابی رنگ رو باز گردانی کنم

سلام امکانش نیست دیگه احتمالا

4 Likes

اخه چرا بازگردانی کنی
هر کلمه ای رو که بلد نیستی بزن روش اضافه کن لایتنر زرد میشه. لازم نیست حتما ابی بوده باشه

2 Likes