تالار زبانشناس

Sticking to his guns

معنی اصطلاحات David is sticking to his guns?به کار خود ادامه دادن؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «دوستی با نژاد پرستان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «دوستی با نژاد پرستان»)

3 Likes

پافشاری روی عقیده‌ی خود

4 Likes

(Stick to (one’s) guns (informal
دارای اعتقاد راسخ ، ثابت قدم
I admire him for sticking to his guns during college and not submitting to drink alcohol
من اون رو بخاطر این اعتقاد راسخ که در دوران تحصیل در دانشگاه از مصرف نوشیدنی الکلی امتناع کرد ، تحصین می کنم.

3 Likes

سلام بله ،رها نکردن عقیده خود

1 Likes

Refuse to change !تغییر ندادن عقیده

1 Likes