تالار زبانشناس

At _ in کار برد

, he wasn’t gonna smoke Allen at football or soccer. He was gonna smoke Allen in a race, in a race. he was gonna smoke Allen in a race,
با توجه به جمله بالا برای ورزشها یا موردهای دیگه کاربرد inوat چطوریه؟
ممنون

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

2 Likes
1 Likes

یکی از مفاهیم at در فارسی یعنی “در آستانه”
هم شیء و هم رویداد هر دو میتونن آستانه داشته باشن.

تو معماری پنجره و در آستانه دارن، شما وقتی پشت یک در یا پنجره ایستادی نمیتونی بگی من “در” پنجره ایستاده ام، در فارسی قدیم میگفتن در آستانه در/پنجره ایستاده ام. امروزه این کاربرد معمول نیست و ما از “پشت” در استفاده میکنیم.
ولی در انگلیسی این کاربرد “در آستانه” چیزی بودن هنوز هست و با at بیان میشه.
در آستانه چیزی بودن یعنی در نزدیکترین محل به اون شیء بودن یا نزدیکترین زمان به اون رویداد بودن.

مثال:

  • ما در آستانه یک انقلاب عظیم اجتماعی هستیم.
    we are at a great social revolution.
  • فکر میکنم یک نفر در آستانه درب ایستاده است.
    i think somebody is standing at the door
2 Likes

سلام دوست عزیز
قبلاً در این مورد در تاپیک زیر بحث شده

بهترین راه برای یادگیری چنین نکاتی، یاد نگرفتنشونه!
منظورم اینه که نیاز نیس برای یادگرفتنش مقاله و … بخونید، صرفا کافیه با همین سیستم انگلیسی بدون تلاش جلو برید، بعداً ناخودآگاهانه ازش استفاده خواهید کرد بدون اینکه خودتان متوجه شوید درست مثل یک گوینده‌ی بومی
موفق باشید

2 Likes