تالار زبانشناس

معنی لغت found چیست

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه انگلیسی آدم برفی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی دوم »

Katie woke up and found that the world was white and magical.
در این جمله found چه معنی میده؟

2 Likes

به معنای پی بردن
کتی از خواب بیدار شد و دید (پی برد) که همه جا (دنیا) سفید و جادویی شده

6 Likes

ممنون از پاسخگوییتون

1 Likes