تالار زبانشناس

چرا گفته شده they were off

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

5 Likes

Be off اینجا یعنی مسابقه‌رو شروع کردن، راه افتادن

6 Likes

پاسخ زیر رو مطالعه کنید:

9 Likes