تالار زبانشناس

معنی کلمه progressive

progressive معنی کلمه در متن درس چیه

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس دیدگاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «کایزن (فلسفه ی بهبود پیوسته)»)

1 Likes

از progress به معنای پیشرفت کردن میاد.
پیشرو. مترقی. صعودی

1 Likes