تالار زبانشناس

Meaning of Little did I know

Little did I know به چه معنی است؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« نفرین آرامگاه مومیایی فصل 1 » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « نفرین آرامگاه مومیایی »

1 Likes

یعنی هیچی نمیدونستم …

2 Likes