تالار زبانشناس

She coveted best in show

معنی coveted در she coveted best in show

==================
این تاپیک مربوط به درس« Going to the Dogs » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « به انگلیسی گوش بده » فصل: « قسمت ۱۲ »

1 Likes

یعنی خواسته و آرزوی شدید
و معنی جمله میشه: او به شدت خواهان موفقیت در نمایش است.
Best in show بهترین ارائه در نمایش یا موفقیت در نمایش

3 Likes