تالار زبانشناس

لطفا در مورد as well as در این جمله توضیح دهید

they had two homes in Britain as well as servants.

==================
این تاپیک مربوط به درس« فلورانس نایتینگل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

یعنی همچنین، نیز، همینطور
در انگلستان دو تا خونه و همینطور خدمتکار داشتن

3 Likes

ممنون و ساختار صفت مقایسه ای داره

2 Likes