تالار زبانشناس

Strictly Come Dancing

==================
این تاپیک مربوط به درس« Laurens eyes » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « به انگلیسی گوش بده » فصل: « قسمت ۵ »

2 Likes

به نظر شما عنوان این مطلب چه مفهومی داره؟ Strictly Come Dancingیعنی چی

2 Likes

عنوان یک برنامه تلوزیونی در انگلیس هست.

2 Likes