تالار زبانشناس

Had it been up to him

معنی عبارت
فوق چی میشه

==================
این تاپیک مربوط به فصل« جزیره ی گنج » در نرم‌افزار «زیبوک» است.
کتاب: « عطر سنبل، عطر کاج »

1 Likes

فکر کنم اینجوری می‌شه:
اگر دست او بود [مثلا فلان کار را انجام می‌داد]

3 Likes

چرا جمله را به صورت سوالی مطرح کرده در صورتی که معنی جمله سوالی نیست؟
نمی تونست بگه
It had been up to him

1 Likes

Screenshot_20181025-222808

معنیش میشه : بلایی(کاری که ) که اون ( منظور به سینما رفتن و فیلم دیدن هست) به سر پدر من اورده بود باعث شد که تمام دوران بچگیشو با شادمانی جلوی یک صفحه بزرگ سپری بکنه.

up to
به معنی انجام دادن… صورت گرفتن کاری. به عنوان مثال

? What have you been up to today
معنیش میشه امروز چیکار کردی یا چه کاری انجام دادی.

در مورد اینکه چرا Had it been up to him نوشته شده و چرا It had been… نیست، تو انگلیسی برای خودمونی کردن جمله یا به اینفرمال کردن جمله جای فعلای دو بخشی رو میشه عوض کرد به مثال زیر توجه کنید.

She went out from her office
همچنین میتونیم بنویسیم :
Went she out from her office
went out
یه فعل دو بخشی هست. هسته اصلی فعل یعنی
went رو میشه قبل از فاعل بکار برد.

3 Likes