تالار زبانشناس

ساختار گرامری این جمله چیست

I did make them disappear, but that still doesn’t make them magic!”
کاربرد did در این جمله چیست

==================
این تاپیک مربوط به درس« جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

برای تاکید استفاده میشه
به جای I made

2 Likes