تالار زبانشناس

معنی in and out of week

He sailed off in and out of weeks ?

==================
این تاپیک مربوط به کتاب« جایی که چیزهای وحشی هستند » در نرم‌افزار «زیبوک» است.
مجموعه: « 100 کتاب منتخب کودکانه »

1 Likes

فکر کنم مشابه weeks in, weeks out میشه. که یعنی برای هفته ها یه کاری رو بدون توقف انجام دادن.

تو اینجا یعنی این دوست عزیزمون هفته ها کشتی رانی کرده.

4 Likes