تالار زبانشناس

Property معادل فارسی

معنی property در he dont live in his property any more

==================
این تاپیک مربوط به درس« مکالمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « سفر به واشنگتن »

1 Likes

به معنای ملک و داراییه
فک کنم منظورش اینه که تو ملک خودش زندگی نمیکرد.

3 Likes