تالار زبانشناس

کلمه back در جمله

آیا کلمه بک تو جمله اضافه است و میشه حذف کرد؟ چون تو معنی نیومده.
Aron believes that Leo saved his life back in 2003.

==================
این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

چرا اومده به معنی قبلا
میگه قبلا در 2003 جون او رو نجات داده

4 Likes