تالار زبانشناس

ارزیابی دوره Getting Started with Essay Writing

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « Getting Started with Essay Writing » نرم افزار «زوم» است.
توضیح مختصری از این دوره:
This is the second course in the Academic English- Writing specialization. By introducing you to three types of academic essays, this course will especially help prepare you for work in college classes, but anyone who wants to improve his or her writing skills can benefit from this course.
سطح: 5

3 Likes

ممنون که این بخش رو هم اضافه کردید

2 Likes

واقعا این مجموعه برای اون دسته از کاربرانی که برای ادامه تحصیل قصد مهاجرت و زبان آموزی دارن خیلی واجبه. همینطور برای نگارش گزارش پژوهش میتونه خیلی مفید باشه.

1 Likes