تالار زبانشناس

Translating the feelings

s13

==================
این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

Whether I shall turn out to be the hero of my own life ,or whether that station will be held by
anybody else, these page must
.show

1 Likes

سلام

ببخشید اگه دقیقتر منظورتون رو از این تاپیک بگید ممنون میشم. من که متوجه نشدم :face_with_monocle:

1 Likes

یعنی معنا و مفهوم کامل متن را طوری بیان کنیم که خواننده نه تنها معنی متن را بفهمد بلکه احساسات شخصیت داستان یا احساسات به کار برده شده در متن را درک کند برایش مفهوم پذیر باشد .

1 Likes

ادامه دادن بحث از Translating the feelings:

1 Likes
 :    TEHRAN   

Four natural sceneries in northwestern province
of Hamedan are nominated for possible
inclusion in Department of Environment (DOE
list as national nature monuments and wildlife
refuges, Tasnim news agency reported on
.Wednesday
Alvand Mountain, a subrange of the Zagros
Mountains located 10 km southern Hamedan
city, and Sarab cave, which is millions of years
old, are the two natural heritages â as national
nature monuments the provincial DOE chief
.Adelabi said
Arabi went on to add that Khan-Gormaz

protected area stretching on 5,000 hectares of
. Shirensoo
Continue Reading] http://www.tehrantimes.com/news/429143/N
w-nature-monuments-wildlife-refuges
nominated-for-inclusion
http://irannews.appsfornexus.com/wp
content/uploads/2018/11/new-nature
monuments-wildlife-refuges-nominated-for
inclusion-in-doe-list.jpg

1 Likes

مطالب انگلیس را از هر جا که هم خوب باشد و هم فرصتش پیش آید سریع بگیرید و هضمش کنید .

1 Likes