تالار زبانشناس

معنی far from alone

در متن زیر؟
Epstein is far from alone in falling for a chat bot.
ایا عبارت far from alone یه اصطلاحه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «رابطه عاشقانه با ربات چت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «رابطه عاشقانه با ربات چت»)

1 Likes

یعنی تنها نیست، کلی دوست و فک و فامیل داره

1 Likes

یعنی در اوج تنهایی و بی کسی این ربات را یک همدم و مونس قلب تنها افتاده ی خود از مردم می داند .

1 Likes

یعنی انقدرم تنها نیست که عاشق یه رباط بشه

3 Likes