جملهthat after becoming mightily bored

لطفا معنی این جمله رو برام توضیح بدین

that after becoming mightily bored//]: # (لطفا مطالب زیر را به هیچ وجه تغییر ندهید)

این تاپیک مربوط به درس« پسربچه و کلم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 پسندیده

منظور قرار گرفتن تو یه شرایط کسل کننده و خسته کننده است.

2 پسندیده