تالار زبانشناس

این عبارت چ معنی میدهد؟

most humongous heap

==================
این تاپیک مربوط به درس« جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

به معنی عظیم‌ترین توده

3 Likes