تالار زبانشناس

کمک به ترجمه

به نام خدا
سلام به دوستان
لطفا ترجمه جمله زیر رو برام ترجمه کنید

I don’t mind listening to their troubles and helping them find solutions

==================
این تاپیک مربوط به درس« My Future Job by Hedy » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « قصه های شاگردان Emma » فصل: « قسمت ۲۲ »

1 Likes

I don’t mind
یعنی برام مهم نیست. من مشکلی ندارم.این مسئله مرا اذیت نمیکند
it doesn’t matter to me,it doesn’t’ bother me, i don’t care, it’s okay with me, i have no objection
گوش دادن به مشکلات آنها و کمک به رفع مشکلات آنها برام موردی نیست

2 Likes