تالار زبانشناس

کاربرد کلمه were در این جمله

لطفا کاربرد کلمه were در این جمله رو توضیح بدین

become a nurse because hospitals back then were dirty,

==================
این تاپیک مربوط به درس« فلورانس نایتینگل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

فعل to be هست به معنی بودند
زمان گذشته‌ی are

1 Likes