تالار زبانشناس

سلام چرا اینجا همه ی فعل ها ing گرفتن ولی فعل ski با to اومده ؟

I love biking. My mom loves running. My father loves to ski. My grandma loves dancing.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Sports by Candy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes

بعد از بعضی افعال هم میشه ing آورد هم to
Love هم جز این افعاله

1 Likes

خیلی ممنون دوست عزیز :sunflower:

2 Likes