تالار زبانشناس

داستان کوتاه درس مادر شوهر فضول

doing occasional load to help us out.
She,s over to watch the kids.
معنی فارسیش چیه؟

خود داستان ترجمه فارسی داره.
بالا سمت راست گزینه (فا) رو بزنید نشون میده