تالار زبانشناس

Tale به چه معنی

کلمه
Tale به چه معنی وچه کاربردهایی دارد

==================
این تاپیک مربوط به درس« تکه ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

به معنی داستان

Capture

5 Likes