تالار زبانشناس

Close down

Close down یعنی چی و بیشتر کجاها کاربرد داره

==================
این تاپیک مربوط به درس« اسحاق نیوتون » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

به معنی تعطیل کردن یا شدن،منحل کردن یا شدن،متوقف کردن،درمورد(تاریکی،مه و غیره)فرا گرفتن

1 Likes