تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب پول، و قانون جذابیت

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « پول، و قانون جذابیت » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
In this work, Esther and Jerry Hicks outline the secret behind the laws of attraction. They explain clearly how to focus your energy on manifesting prosperity.
سطح: 6

1 Likes

خیلی سخت بود . من همه را نفهمیدم

1 Likes

سلام شب دوستان پر ازعشق :blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::tulip::cherry_blossom::blossom::sunflower::hibiscus::rose:از دوستان این کتاب رو مطالعه نکرده؟؟؟؟ :thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::tulip::cherry_blossom::tulip: