تالار زبانشناس

اینجا چراwouldبه کار رفته؟

the pillow would ask her

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

زمان آینده در گذشته ساده

توی همین پست های اخیر یکی از دوستان در مورد کاربرد کلمه would پرسیده بود، یک فایل اونجا ارسال کردم اون رو باز کنین و قسمت مربوط به این زمان رو بخونین

2 Likes

آدرس پست خوب شما … کاربرد would (جهت مشاهده، روی لین کلیک کنید)

3 Likes