تو جمله زیر there اشتباه نوشته شده ؟

سلام there اشتباه نوشته شده اره؟
It’ll be the police there gonna pull him over

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

1 پسندیده

نه درسته. پلیس اونجا خواهد بود که وادارش کنه بزنه کنار

3 پسندیده