تالار زبانشناس

تفاوت say و talk

سلام دوستان ،تفاوت say و talk دقیقا چیه و کجاها بکار برده میشن؟لطفا مثال بیارید

1 Likes

To say:
means to pronounce words or sounds, to express a thought, opinion, or suggestion, or to state a fact or instruction. For example: "Never forget to say “Please” and “Thank you”.

To talk:
means to actually say words out loud; to speak to someone.

Say :
به معنای تلفظ کلمات یا صداها، بیان تفکر، عقاید یا پیشنهاد یا بیان یک واقعیت یا دستورالعمل است. به عنوان مثال: «هرگز فراموش نکنید که “لطفا” و “متشکرم” بگوئید.

Talk:
به معنای واقعی صحبت کردن با صدای بلند است؛ با کسی صحبت کنید.

3 Likes