تالار زبانشناس

لطفا جمله زیر را ترجمه کنید

به نام خدا

I’m very lucky to have my friends. I treasure those precious moments so much.

==================
این تاپیک مربوط به درس« Friend by Kevin » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « قصه های شاگردان Emma » فصل: « قسمت ۲۲ »

2 Likes

من به خاطر داشتن دوستانم خیلی خوش‌شانسم. آن لحظات ارزشمند را خیلی ارج می‌نهم (خیلی گرامی می‌دارم). یا آن لحظات ارزشمند خیلی برام عزیز هستند.

6 Likes