تالار زبانشناس

معنی این جمله رو بگید!

IMG_20181118_210639_448
دوستان بهترین و واضح ترین معنی این رو بگید

2 Likes

برداشت آزاد من :
اون یه اصل تاریخی که هر چیزی که به نظر درکش قطعیه، در وقت خودش، معلوم (آشکار) نیست.

2 Likes

از شخصی که معلم زبان هست و 20 سال در انگلیس بوده ، پرسیدم.
این طور ترجمه کردن :

"این قانون آهنین تاریخ است که چیزی که با یک تامل از بدیهیات است ممکن است در زمان خودش قابل درک نباشد."

2 Likes

این یک قانون همیشگی تاریخ است که آنچه اکنون درکش بدیهی است، در زمان خودش (در آن زمان) اصلا بدیهی نبود.

2 Likes

به نظرم ترجمه شما سلیس تر و روان تر هست. ممنون.

2 Likes

خواهش میکنم
به نظر من در ترجمه باید نحوه‌ی بیان مفهوم در زبان مقصد رو در نظر گرفت نه نحوه‌ی چیدمان کلمات.

2 Likes