تالار زبانشناس

زمان این جمله

زمان این جمله گذشته کامله؟
He has never met…
چرا has استفاده کرده نباید had باشه

==================
این تاپیک مربوط به درس« هیاهوی بسیار برای هیچ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

زمان این جمله حال کامل هست.
یعنی او هرگز ملاقات نکرده است

5 Likes

اها یعنی met به عنوان شکل سوم فعل به کار رفته ؟

2 Likes

بلی ، دقیقا همینطوره
:+1:

2 Likes

فکر میکنم تو زبان فارسی زمان این جمله میشه ماضی نقلی یعنی زمانی که have یا has به اضافه قسمت سوم فعل به کار میره و ترجمش به صورت نکرده است به کار میره اما زمانی که had توی جمله استفاده بشه معنیش میشه ملاقات نکرده بود که توی زبان فارسی بهش میگن ماضی بعید

3 Likes