تالار زبانشناس

سلام چرا درس دوازده ویدیوش پخش نمی شه واسه من