تالار زبانشناس

ترجمه اصطلاح

اصطلاح زیر به چه معناست؟
Breaks that camel´s back

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

1 Likes

طاق شدن طاقت، لبریز شدن کاسه‌ی صبر

5 Likes