تالار زبانشناس

اشکال در ترجمه عنوان قصه ی شنل قرمزی

به معنی شنل مخصوص سواری

4 Likes

شاید این یه اصطلاح باشه که به
Little red Riding Hood
همش با هم بگن شنل قرمزی

2 Likes