تالار زبانشناس

اگه بشه گوشی در حالت افقی تصویر رو نشون بده بهتره

اگه بشه گوشی در حالت افقی تصویر رو نشون بده بهتره

======================
این تاپیک مربوط به درس «اسرار ماه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «اسرار ماه»)

3 Likes