تالار زبانشناس

سرعت صوت متن در اواخر متن بیشتر از حالت نرمال است

در دقیقه 6:52 بعلت سرعت بالای صوت نسبت به حرکت متن قطع میشه و ادامه فایل پخش نمیشه.

==================
این تاپیک مربوط به درس« تکلیف دوم - نمونه پاسخ » در نرم‌افزار «زوم» است.
: « پکیج آموزشی TOEFL مگوش » سرفصل: « مهارت مکالمه »

1 Likes