تالار زبانشناس

دوره به انگلیسی گوش بده

IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B7_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B0%DB%B3%DB%B9

سلام…
به نظرم دوره به انگلیسی گوش بده یکی از جذاب ترین دوره های زبان‌شناس باشه که به زیبایی به معرفی فرهنگ کشور انگلستان می پرداخت… من که واقعا لذت بردم…
کسی از بچه ها میتونه سایت اصلی این دوره یا سایتی که پادکست های بیشتری از این دوره داشته باشن رو به هم معرفی کنه!!!

4 Likes