تالار زبانشناس

کدام گلاسوری انگلیسی به فارسی بابیلون را پیشنهاد میکنید؟

سلام
دنبال گلاسوری انگلیسی به فارسی میگردم که برای موضوعات عمومی ترجمه مناسبی داشته باشد و اکثر لغات را پوشش بدهد

1 Likes