تالار زبانشناس

ترجمه این عبارت میشه این(این کارش)منو دیوونه میکنه؟ He Drives Me Crazy

ممنون میشم توضیحی درباره این عبارت ها بدین

1 Likes

drive someone crazy
کسی رو ناراحت, عصبانی و اذیت کردن

3 Likes