تالار زبانشناس

نوع جمله چیه؟

It had disappeared

این جمله جمله ی مجهول نیست مگه
پس چرا had نباید was باشه
چرا به صورت گذشته کامل اومده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« تکه ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

ناپدید شده بود
گذشته‌ی کامل

6 Likes

جمله فاعل نداره مجهولم هست
نیست؟ کسی میدونه

1 Likes

فاعلش it هست
به معنی آن
اشاره به یه چیزی یا یه حیوان

3 Likes

زمان این جمله اینده در گذشته هست؟
He was scared that someone would steal his mony

برای همیل تو قسمت دوم would اومده

2 Likes

بله آینده در گذشته است

1 Likes

چرا از had استفاده شده

1 Likes

فعل کمکی زمان گذشته‌ی کامل had هست. به معنی “ناپدید شده بود

1 Likes