تالار زبانشناس

چرا شکل سوم فعل

تو این جمله
Paul told him the sad tale of the stolen lump of golf
چرا شکل سوم فعل استفاده شده
Stolen?

==================
این تاپیک مربوط به درس« تکه ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

صفت هشتش به معنی دزدیده شده.
از افعال صفت که می‌سازیم به افعال باقاعده ed می‌دیم و افعال بی قاعده شکل سوم فعل

3 Likes

از کجا بفهمیم صفته یا فعل ؟

1 Likes

فعل باید قبلش فاعل بیاد. یا اگه مجهول باشه قبلش افعال to be میاد

3 Likes

چون جمله مجهوله. فرمول جمله مجهول اینه:

فاعل + شکل مناسب از فعل be + شکل سوم فعل (past participle)

وقتی از جمله مجهول استفاده میشه که معلوم نباشه اون کارتوسط چه کسی انجام شده.

اینجا گفته شده : پل برای او داستان تکه طلای دزدیده شده رو تعریف کرد.

چون اینجا معلوم نیست تکه طلا رو چه کسی دزدیده ، از جمله مجهول با قسمت سوم فعل استفاده کرده.

مثال:
The man is taken to hospital.

اون مرد به بیمارستان برده شد. (معلوم نیست توسط چه کسی)

3 Likes

این جمله مجهول نیست. stolen اونجا صفته. قبل فعل the نمیاد

7 Likes

درسته، حق با شماست. اینجا در نفش صفت اومده. ممنون.

4 Likes

در مورد ing دارها چطور؟ افعالی که در خیلی از موارد جدا از قاعده ی زمانی فعل, تبدیل به صفت یا اسم میشن درسته؟

2 Likes

اونا کاربردشون فرق می‌کنه
صفت‌های با ed احساس رو توصیف می‌کنه (البته نه در تمام موارد.‌این فقط مختص یه سری از افعاله)
صفت‌های با ing اون چیزی رو که باعث اون احساس شده توصیف می‌کنه
فعل bore به معنی خسته کردن رو در نظر بگیرید
دو تا صفت ازش ساخته می‌شه
یکی صفت با ing
یکی صفت با ed
Boring
به معنی خسته‌کننده
Bored
به معنی خسته، کسی که خسته است

6 Likes

ممنون از توضیحاتتون :hibiscus:

3 Likes

خواهش میکنم :hibiscus:

2 Likes