تالار زبانشناس

“Where’d you come from?

در جمله بالا 'd مخفف چه کلمه ایه؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« گرگینه ی باتلاق فیور فصل 12 » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « گرگینه ی باتلاق فیور »

1 Likes

البته قبلا سوال مشابهی پرسیده بودم که جواب دادند
اگر شکل ساده فعل بعدش بیاد would
و اکر شکل سوم فعل had

ولی اینجا با هیچکدام از این‌ها معنی درستی نداره.

1 Likes

در زبان محاوره انگلیسی مخفف did و do به صورت d’ نوشته میشه. اینجا فک کنم مخفف did باشه

3 Likes