تالار زبانشناس

مفهوم عبارت زیر

==================
این تاپیک مربوط به درس« حیوانات وحشی نجات بخش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « مگا داستان » فصل: « حیوانات وحشی نجات بخش »

1 Likes

کدوم عبارت؟ عبارتی دیده نمیشه.

1 Likes