تالار زبانشناس

Where are you headed معنی

لطفا جمله زیر رو معنی کنید . چرا headed تو معنی متن وجود نداره؟
Where are you headed?

==================
این تاپیک مربوط به درس« جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

Headed به معنی عازم بودنه.
ترجمه: به کجا عازمی؟

5 Likes

به معنی ،راهی ،هدایت ، عاظم هست

معنی جمله : راهیِ کجا هستی ؟

3 Likes